A pedagógusok illetve intézményvezetők/vezetőhelyettesek esetleges iskola- és/vagy tankerület-váltása esetén, amennyiben az EFOP-3.2.4 projektben a notebookot a pedagógus, mint vezetői eszköz kapta, úgy nem viheti tovább, a vezetői laptopnak a mindenkori vezetőnél kell maradnia az iskolában, át kell adni az új vezetőnek, eszközátadási jegyzőkönyv kitöltésével.

Amennyiben a notebook pedagógusi laptop, (tehát nem vezetői eszköz), úgy a pedagógus iskolaváltása esetén bizonyos feltételek teljesülése esetén (L: alább) tovább vihető. Sőt, mivel a pedagógus tartós személyi használatában van (a tulajdonos a KK), bizonyos esetekben vinnie is kell magával: amennyiben a Konvergencia Régióhoz tartozó, valamelyik Tankerületi Központ által fenntartott iskolába megy tovább tanítani, főállású pedagógusi munkakörbe.


NEM vihető tovább a notebook az alábbi esetekben: 

 Amennyiben 

a pedagógus Közép-Magyarországi régióba / KMR : Budapest és Pest megye/ megy tanítani bármely iskolába

  1. a pedagógus nem tankerületi fenntartású (alapítványi, egyházi stb. a projekt célcsoportjába nem tartozó intézmények) iskolába megy tovább tanítani
  2. a pedagógus elhagyja a pedagógusi pályát (felmond, nyugdíjba megy, stb.)
  3. a notebookot vezetői laptopként kapta a vezető beosztású pedagógus

Amennyiben a fentiek alapján a pedagógus nem viheti magával a laptopot vagy elhagyja a pályát, úgy át kell adni más pedagógusnak, aki még nem kapott notebookot és vállalja a képzést. Amennyiben nincs ilyen pedagógus, úgy a Tankerületi Központnak kell jelezni, hogy intézkedjenek a laptop más iskolában történő kiosztásról és az eszközátadási jegyzőkönyv valamint az átvevő pedagógus QR kódos előzetes szándéknyilatkozatának (KRÉTA felületről letöltendő) kitöltéséről és megküldéséről.

 Amennyiben a feltételek szerint az eszköz tovább vihető, úgy a pedagógus intézményváltását kérem, jelezzék a csatolt formanyomtatvány (eszközátadási jegyzőkönyv) kitöltésével. A nyomtatvány kitöltésekor az iskola és esetlegesen a TK neve fog változni az átadó és átvevő pedagógus neve ugyanaz lesz. Kérem a kitöltést követően a helpdesk@edumail.hu e-mail címre, szkennelve szíveskedjenek megküldeni, valamint postai úton eredetiben juttassák el a Klebelsberg Központhoz (a Tankerület egyidejű értesítése mellett, vagy rajtuk keresztül).