Tisztelettel kérjük, hogy minden eszközátadás alkalmával a Klebelsberg Központ honlapján megtalálható gyakran ismételt kérdésekre adott válaszokban foglaltakat szerint szíveskedjenek intézkedni:

"Az új – eszközt átvevő - pedagógusnak ki kell töltenie a KRÉTA felületről letöltendő QR kódos előzetes szándéknyilatkozatot és az eszközátadási jegyzőkönyvvel együtt, aláírást követően meg kell küldenie szkennelve a helpdesk@edumail.hu email címre a csere indokolásával, valamint eredetiben a tankerületen keresztül a Klebelsberg Központ EFOP-3.2.4 projekt munkatársai részére. "

A két dokumentumot tehát mindig együtt kérjük küldeni, e-mailben is és postai úton is.


" ….. Ezt követően kollégáink egy vonalkóddal ellátott nyilatkozatot küldenek a projekt kapcsolattartó részére az új kollégának, amelyet aláírást követően kérjük, a Tankerületi Központon keresztül szíveskedjenek eljuttatni a Klebelsberg Központ EFOP-3.2.4 projektmunkatársai részére. 


Fentiek értelmében az átadást követően az eszközt átvevő pedagógus nevére megküldött vonalkóddal ellátott nyilatkozatát, átadás-átvételi jegyzőkönyvét és adatkezelési nyilatkozatát postai úton kérjük megküldeni a Tankerületi Központon keresztül. Ezeket a vonalkódos dokumentumokat már nem szükséges e-mailben megküldeni.

Az eszközátadás kezdeményezéséhez szükséges eszközátadási jegyzőkönyvet és a laptopot átvevő pedagógus QR kódos előzetes szándéknyilatkozatát (mindig együtt a két irat), a jövőben, továbbra is kérjük e-mailben is és postai úton is küldeni.

Vezetőváltás esetén a vezetői eszköz új vezetőnek történő átadásakor, természetesen nem szükséges az előzetes szándéknyilatkozat.


KRÉTA FELÜLETRŐL LETÖLTENDŐ QR KÓDOS ELŐZETES SZÁNDÉKNYILATKOZAT:


Az intézmény Kréta felületére belépve az "Adatszolgáltatások" legördülő menüben ki kell választani az "Egyedi adatszolgáltatások", ezen belül pedig az "IKT szándéknyilatkozatok" lehetőséget. Itt megjelennek az intézményben tanító pedagógusok, a nevük mellett pedig a "vállalom" vagy "nem vállalom" opciók közül ki kell választani azt ahogyan nyilatkozott. Miután kész, a "mentés", majd a "dokumentum generálása" gombra kattintva megjelenik a "vállalom" opciót vállaló pedagógusokról pdf. formátumban, névre szóló, nyomtatásra kész nyilatkozat.