Amennyiben az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 azonosító számú „Digitális kompetencia fejlesztése” című projekt keretében kiszállított Samsung QB75H-TR típusú interaktív panellel kapcsolatban az átvételt és beüzemelést követően azt tapasztalják, hogy az eszköz hibásan működik, vagy nem lehet elindítani/bekapcsolni, azaz hardver hiba keletkezik, abban az esetben kérjük, hogy az alábbiakban foglaltak szerint járjanak el.


Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a garanciális hibaelhárítás kizárólag a hardverrel kapcsolatos hibákra terjed ki!

 Amennyiben a panel szoftver hibás, úgy kérjük, hogy a hiba elhárítása érdekében először forduljon a helyi, vagy a tankerületi informatikus kollégához.


Abban az esetben, ha az informatikus kollégák nem tudnak megfelelő segítséget nyújtani, kérjük, hogy a problémát szóban vagy írásban az alábbi elérhetőségen jelezzék a FixDirect Kft. felé.

Az interaktív tábla meghibásodásával kapcsolatos bejelentés az alábbi email címen tehető meg a FixDirect Kft.  felé:


E-mail:                  digitaliskompetencia@fixdirect.hu


A hibabejelentő személlyel a SAMSUNG hivatalos márkaszervize, a FixDirect Kft. veszi fel a kapcsolatot és végzi el a hiba elhárítását.


Kérjük, a fent említett problémákra vonatkozó hibabejelentéseket a jelen dokumentumhoz csatolt hibabejelentő adatlap formanyomtatvány kitöltésével jelentsék be.


 A formanyomtatványt 4 példányban kell kitölteni, amelyből:

 • 1 példány marad az iskolánál,
 • 1 példányt kérjük megküldeni a tankerületi központhoz,
 • 1 példány lesz a javítást végző cégé és
 • 1 példányt kérjük megküldeni az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 projekt munkatársainak az alábbi címre

   (Klebelsberg Központ 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.)


A formanyomtatványon szereplő mezők kitöltése kötelező, ennek hiányában a hibakezelés jelentős késedelmet szenvedhet.

A szabályosan bejelentett hibák esetén a cég (vagy a gyártó) telefonon vagy írásban felveszi a kapcsolatot az érintett intézmény kapcsolattartójával és egyezteti a további teendőket. Amennyiben a telefonos vagy írásos megkeresés után szükségessé válik a helyszíni kiszállás, a cég (vagy a gyártó) meghatározza a további lépéseket.


A meghibásodott eszköz javítása után a javított vagy cserélt eszközt a cég (vagy a gyártó) előre egyeztetett időpontban visszaszállítja az érintett intézmény részére.

A javítás/csere átfutási ideje a probléma súlyosságától függően változhat, így nem lehet előre megmondani az eszköz visszaszállításának pontos időpontját.


Tekintettel arra, hogy az eszközre vonatkozó garancia érvényesítésének alapvető feltétele az eszköz rendeltetésszerű használata, kérjük, hogy az interaktív panelt az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 projekt fenntartási időszakának végéig, illetve azt követően is a jó gazda gondosságával kezelje és tartsa üzemben, továbbá feltétlenül óvja meg annak állagát.


Az eszközön elhelyezett, az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 projektre utaló, illetve a leltári számot tartalmazó feliratot, matricát tartósan eltakarni, megrongálni, eltüntetni szigorúan tilos!


A károk megelőzése érdekében, valamint a káresemény bekövetkezésekor a kárenyhítés érdekében az adott helyzetben elvárható magatartást szükséges tanúsítani.

 A jótállás nem terjed ki:

 • az eszköz által okozott adatvesztésre;
 • az eszközhöz biztosított vagy utólag telepített szoftverekre;
 • olyan   hibára    vagy    károsodásra,     amelynek oka      az          eszköz helytelen,         nem rendeltetésszerű használata, az eszközzel való visszaélés, vagy baleset;
 • vis maior esetekre;
 • a felhasználó által végzett helytelen karbantartás eseteire;
 • a jogosulatlan szerviz-szolgáltató által okozott károkra;
 • olyan meghibásodásokra vagy károkra, amelyeket harmadik fél termékei okoznak.
 • olyan termékekre és alkatrészekre, amelyeken az azonosító címkét megváltoztatták vagy eltávolították.


Az eszköz mobil állványon történő vagy fali konzol esetében másik falra történő átszerelése, áthelyezése nem érinti a jótállást, azonban az átszerelés közben bekövetkező sérülésekért teljes körűen az intézmény vállalja a felelősséget és az esetlegesen felmerülő költségek is az intézményt terhelik.                                                                        Samsung QB75H-TR típusú interaktív panel

                                                                                        Hibabejelentő adatlap


Az interaktív panel meghibásodásával kapcsolatos bejelentés az alábbi email címen tehető meg a FixDirect Kft. felé:


E-mail:                         digitaliskompetencia@fixdirect.hu


A hibabejelentővel a SAMSUNG hivatalos márkaszervize, a FixDirect Kft. veszi fel a kapcsolatot és végzi el a hibaelhárítást.


                            Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hibaelhárítás kizárólag a hardverrel kapcsolatos hibákra terjed ki!


A hiba bejelentéséhez az alábbi adatok megadása szükséges:

Tankerületi Központ neve:
Intézmény neve:
Intézmény címe (ahol az eszköz található):
Bejelentő neve

(nyomtatott nagybetűvel):
Telefonszám:
E-mail cím:
Hibaleírás/hibajelenség egyértelmű, rövid leírása:Hibás eszköz gyári száma (S/N):Hibabejelentés dátuma:


………………………………………………………………………….


Bejelentő aláírása